East Coast Charity Rally

VentCamp
INSCHRIJVEN


19 juni 2021 KNOKKE-ZOUTE, BE

East Coast Charity RallyWaarde rally-sympathisant,

Met spijt in ons hart steken we de vierde editie van onze geprezen fundraiser Casino Royale even in de koelkast. We beseffen allen dat het in de huidige omstandigheden niet opportuun is om een evenement van dat kaliber op poten te zetten. Dit noopte ons tot het vinden van een alternatief voor ons charity-evenement en dit in de vorm van een rally. We zijn dan ook zeer trots u de East Coast Charity Rally te kunnen voorstellen. De eerste editie zal plaatsvinden op 19 juni 2021.

Onze betrachting is u een gezellige dag te schenken met classic cars als middelpunt van de beleving. We streven naar een amicale rally, waarbij snelheid niet het hoogste goed is. Wel integendeel, we zorgen voor een toer doorheen ‘De Vlaanders’ (West- en Oost-Vlaanderen) van Brugge over Oudenaarde richting onze heimat Knokke met leuke stopplaatsen en mooie landschappen onderweg. Deelnemers worden toegelaten ter inschrijving als hun wagen van het bouwjaar 1992 of ouder is. We mikken op een deelnemersveld van om en bij de 80 wagens. Zodoende proberen we een leuke mix van echte oldtimers en young classics op de weg te brengen.

De kosten voor de organisatie van deze rally worden volledig gedragen door de bijdrage van de ingeschreven wagens. Uw sponsorgelden gaan dan ook integraal naar onze sociale projecten. Meer info over onze goede doelen leest u verder in dit dossier. Als tegenprestatie voor uw sponsoring krijgt uw bedrijf meer visibiliteit waarmee u de deelnemers door uw aanwezigheid weet te charmeren. De East Coast Charity Rally is voor u dan ook de ideale gelegenheid om uw bedrijf extra in de kijker te zetten. Round Table 92 Knokke-Heist nodigt u geheel vrijblijvend uit om dit sponsordossier met alle belangrijke gegevens door te nemen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren.

Alvast bedankt voor uw interesse in de activiteiten van Round Table 92 Knokke-Heist!

Het ECCR Comite

Reglement
Parcour

Ronde Tafel Knokke

Wie zijn we?

Round Table 92 Knokke-Heist is een vereniging voor heren tussen de 25 en 40 jaar oud. Heren die de onderlinge vriendschap hoog in het vaandel dragen. Jonge mannen die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. Gedreven leden die hun expertise en tomeloze energie willen inzetten voor het goede doel. Kortom, mannen die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

Wat doen we?
Tafelavonden
Een Tafelaar is lid van zijn eigen lokale Tafel, die tweemaal per maand bijeenkomt. Tafelavonden kennen een vliegende start dankzij presentaties van leden of gastsprekers. Wat volgt is vaak een boeiende discussie, waarbij leden inzicht krijgen in elkaars meningen, kennis, werkveld en uitdagingen. Ieder heeft vanuit zijn eigen professionele achtergrond en denkwereld een unieke inbreng waar alle anderen van kunnen leren. Inspiratie staat voorop, vriendschappen worden verrijkt en verdiept.

Evenementen
Buiten de tweewekelijkse bijeenkomsten zijn er voor Tafelaars tal van interessante mogelijkheden om andere Tafelaars te ontmoeten. Het Zonebestuur waar elke lokale Tafel onder valt, organiseert regelmatig bijeenkomsten gekoppeld aan een lezing of een evenement. Het Nationaal Tafelbestuur organiseert halfjaarlijkse en jaarlijkse vergaderingen voor alle leden.

Round Table International
Een van de doelstellingen van de Ronde Tafel is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Ronde Tafel diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen. Round Table International bestaat uit 50 landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale meetings bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast vinden internationale evenementen plaats.

Sociale projecten


De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Wij ondersteunen de Knokse faciliteit ‘Kleine Dennen’, die jongeren met een moeilijke thuissituatie helpt opgroeien. Met de Patio willen wij jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid en in het op eigen benen staan in een soms moeilijke maatschappij.

- -


Artsen Zonder Vakantie bouwt in vijf Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met 37 ziekenhuizen die ernaar streven om in vaak moeilijke omstandigheden kwaliteitsvolle gezondheidzorg aan te bieden aan hun patienten. De organisatie werkt samen met zijn partnerziekenhuizen aan meer kwaliteitsvolle, patientgeorienteerde medische zorg. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, ondersteunt Artsen Zonder Vakantie het lokale personeel in het versterken van hun capaciteiten op verschillende domeinen. Kortdurende zendingen van vrijwilligers zetten de doelstellingen van het traject om in realiteit.

- -


De vzw Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium werft fondsen voor de strijd tegen kinderkanker.

We zamelen fondsen in met als doel beurzen uit te schrijven voor onze Belgische kinderartsen die zich willen specialiseren tot TOPkinderoncoloog. Deze opleiding gebeurt in samenwerking met de Belgische kinderoncologische ziekenhuizen en het Prinses Máxima centrum te Utrecht.

Het Prinses Máxima Centrum is hét expertisecentrum in Europa op het gebied van research en de behandeling van kinderkanker.

Dit alles met als doel de kinderoncologische zorg in België een unieke meerwaarde te bieden en een sterk internationale samenwerking uit te bouwen.

Het ultieme doel: Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven!


Partners

Mede mogelijk gemaakt door

Sponsors

Mede mogelijk gemaakt door

Locatie
  • info@eccrally.be
  • Christophe Spaas - 0477 296 565
  • Maxim Salens - 0478 581 589
Contacteer ons